Behandelingen » Bescherming vos gerelateerde infecties

 

In 2018 in het nieuws: de steeds meer voorkomende vos die naast zijn streken ook vervelende ziekten bij zich kan dragen en verspreiden. Welke? Hieronder meer daarover en wat u ertegen kunt doen.

 

1.Hondenziekte/ziekte van Carré/ Distempervirus

De Ziekte van Carré, in de volksmond bekend als de besmettelijke hondenziekte, werd onlangs aangetroffen bij twee dode vossen in de grensstreek met Duitsland bij Venlo. Reden om de noodklok te luiden, want de ziekte is zeer besmettelijk en voor huisdieren in veel gevallen dodelijk. 

De ziekte beperkt zich ook niet tot honden, in Venlo ging het om vossen en eerder dit jaar werd de ziekte ook vastgesteld bij een dode marter die in Enschede werd gevonden. 
Het zorgelijke is het afnemende aantal inentingen in deze regio, wat door meerdere dierenartsen geconstateerd wordt. Exacte getallen zijn er niet, maar geschat wordt dat enkel 50 % gevaccineerd wordt. De lage waarde komt deels door het verlies van de bevolking in het erkennen van de waarde van vaccinatie, dit zie je ook humaan gebeuren. Verder ook de illegale hondenhandel zorgt voor binnenkomst van deze ziekten daar er niet (goed ) gevaccineerd wordt. En dan nu natuurlijk onze wildpopulatie die toch steeds meer richting bewoond gebied trekt.

Vijf vragen over de hondenziekte
Dodelijke Hondenziekte?
Canine Distemper of ziekte van Carré, zoals de ziekte officieel heet, is een infectie die hersenvliesontstekingen bij de hond kan veroorzaken en de ziekte tast het zenuwstelsel aan. Het is zeer besmettelijk en voor huisdieren in veel gevallen dodelijk.
Wat zijn de symptomen?
Besmette honden krijgen eerst koorts, een loopneus, vieze ogen, gaan hoesten en ontwikkelen longontsteking. Daarna ontstaan maagproblemen en is er grote kans op overgeven en diarree, mogelijk met wat bloed. Naarmate het virus het zenuwstelsel van de hond aantast, ontwikkelen geïnfecteerde honden klachten als kopkanteling, spiertrekkingen, stuiptrekkingen en gedeeltelijke of volledige verlamming met uiteindelijk de dood als gevolg.
Hoe wordt de ziekte overgebracht?
Het virus wordt overgebracht door niezen, eten uit dezelfde bak of direct contact met een besmet dier. Besmetting kan ook worden overgebracht via kleding of hondenspeeltjes. De ziekte hoeft niet per se van hond op hond over te gaan. Besmetting kan ook worden opgelopen door (in)direct contact met in de natuur levende wilde dieren als vossen of marters.
Is de ziekte te behandelen?
Honden kunnen niet behandeld worden tegen het virus dat de ziekte veroorzaakt. De secundaire verschijnselen wel. De zieke hond moet dan wel naar een kliniek en in isolatie worden behandeld. Honden krijgen daar een kuur met antibiotica om bacteriële infecties te behandelen. Medicatie tegen diarree, braken, en hoesten.
Wat is er tegen te doen? Inenting tegen de ziekte is het meest effectief. Puppy's bouwen weerstand op als ze de melk van hun (ingeënte) moeder drinken. Enkele maanden na het zogen moeten ze alsnog tegen de ziekte worden ingeënt. Een procedure die elke drie jaar moet worden herhaald. In het vaccinatiepaspoort staat er dan een stickertje met DHP, waar de D voor Distemper staat, dus Hondenziekte(ziekte van Carré) Ook het getal dat omcirkeld is, is als het goed is nummer 4, hondenziekte. Let wel: puppy’s en eenjarige honden dienen een ander opbouwschema te hebben gehad, dus afhankelijk hiervan moet gevaccineerd worden tegen  de hondenziekte, ook bij honden die lang niet gevaccineerd zijn. De dierenarts zal in elk geval een advies daarin geven.

Dus: check uw vaccinatieboekje, bij twijfel neem contact op per e-mail info@dierenkliniekdierbaar.nl of telefonisch 077-4720702

 

 

 

 

 

 

2. De Vossenlintworm

Algemeen

De vossenlintworm (Echinococcus Multilocularis) is gevaarlijk voor mensen. Veel mensen weten wel dat ze geen ongewassen bramen uit de duinen of het bos moeten eten, maar weten niet dat hun hond en ook de kat deze lintworm kunnen overdragen.

Hoe worden mensen besmet met de vossenlintworm?

Mensen kunnen zich besmetten en ziek worden van de vossenlintworm als ze per ongeluk eitjes via een besmette vos, hond of kat binnenkrijgen. De kans daarop is aanwezig in die gebieden waar besmette vossen voorkomen. Dat is in ons land in de grensprovincies en dan met name in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. U kunt bijvoorbeeld eitjes binnenkrijgen na het aanraken van dode vossen of vossenontlasting of door het aaien van de besmette vacht van met name de hond. U loopt ook kans op besmetting als u bosvruchten zoals bramen of paddenstoelen plukt en opeet, maar ook door het opeten van groenten uit uw moestuin als vossen daar toegang toe hebben.

Wat gebeurt er na een besmetting met de vossenlintworm?

Eitjes van de vossenlintworm zijn vrijwel direct na uitscheiding door vos, hond of kat infectieus. Wanneer mensen deze eitjes binnenkrijgen ontwikkelen zich blaaswormen in voornamelijk de lever. Het kan wel 5 tot 15 jaar duren voor mensen klachten krijgen, afhankelijk van het aantal blaaswormen. Uiteindelijk kan een groot deel van de lever beschadigd zijn door de blaaswormen die er groeien en kan de blaasworm ook in andere organen en bloedvaten groeien. De klachten beginnen vaak met buikpijn en geelzucht.

Hoe voorkom ik een besmetting met de vossenlintworm?

Honden en katten die vaak los lopen in Zuid-Limburg en Oost-Groningen moeten elke 4 weken met een wormmiddel actief tegen de vossenlintworm (praziquantel) behandeld worden.

Honden en katten die met vakantie zijn geweest in een gebied waar de vossenlintworm voorkomt (België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Baltische Staten, Luxemburg) moeten twee achtereenvolgende dagen met een praziquantelhoudendmiddel ontwormd worden. Zorg dat tot twee dagen na ontwormen de ontlasting niet in het milieu komt. Voer de ontlasting af via het huishoudelijk afval en niet via het GFT-afval.

Om de kans op besmetting met de vossenlintworm zo klein mogelijk te maken is het verstandig om in de grensprovincies onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • Raak geen uitwerpselen van vossen of kadavers van vossen aan met blote handen.

Uitwerpselen van de vos zijn 8 tot 10 cm lang en ongeveer 2 cm dik, vaak aan één kant spits toelopend. De kleur van de uitwerpselen kan verschillen omdat de vos een alleseter is. Je kunt in de uitwerpselen van de vos veren, haren en stukjes bot vinden. Dat onderscheidt ze vaak van hondendrollen.

 • Blijf uit de omgeving van vossenholen en zorg dat honden er ook wegblijven.
 • Voorkom dat honden rauw afval of karkassen eten. Ontworm loslopende honden (oa jachthonden) en katten in de grensgebieden iedere 4 weken met een wormmiddel dat praziquantel bevat.
 • Voorkom het rollen van honden door vossenuitwerpselen.
 • Eet geen bessen e.d. die in gebieden groeien waar de vossenlintworm voorkomt.
 • Voor de juiste ontworming kunt u bij ons langskomen!

 

3. Rabies, hondsdolheid

Wat is hondsdolheid (rabiës)?

Hondsdolheid of rabiës is een ernstige aandoening die ontstaat door een infectie met het rabiësvirus dat meestal wordt overgedragen door een beet van een besmet dier (zoals honden, vossen en vleermuizen). Hondsdolheid is uiterst gevaarlijk voor mens en dier en lijdt onbehandeld altijd tot de dood.

 

Waar komt rabiës voor?

Rabiës komt in grote delen van de wereld voor behalve in Nieuw-Zeeland, op Antarctica, in Japan en Oceanië (aantal eilanden in de Stille Oceaan). In Europa zijn veel landen vrij van klassieke hondsdolheid, waaronder Nederland. In Nederland is in het verleden bij vier mensen hondsdolheid vastgesteld, in 1962, 1996, 2008 en 2013 (drie keer een hondenbeet in het buitenland, één keer gekrabd door een vleermuis in Kenia). In West-Europa zijn tussen 2000 en 2005 negen gevallen van rabiës gemeld bij de mens. Wereldwijd kost hondsdolheid circa 70000 mensen jaarlijks het leven, waarvan 80% in Azië en Afrika.

In Nederland heeft men in 1988 een rabiësuitbraak gehad onder vossen die succesvol werd bestreden met een orale vaccinatiecampagne (lokaas met vaccin). In februari 2012 is bij een 8 weken oude pup uit Marokko rabiës vastgesteld wat het eerste geval was sinds 1991. In oktober 2013 is er wederom rabiës vastgesteld in Nederland. Dit keer bij twee pups uit een Bulgaars asiel die per auto naar Nederland zijn vervoerd.

Welke dieren kunnen besmet raken?

Alle zoogdieren (inclusief de mens) kunnen besmet raken met het rabiësvirus. Het virus wordt meestal verspreid door speeksel van carnivoren zoals honden, vossen, katten, apen, wasberen en vleermuizen.

Hoe verspreidt het virus zich?

Het virus wordt verspreid via speeksel door bijten, likken en krabben en verplaatst zich via de zenuwbanen naar het ruggenmerg en de hersenen. De lengte van de incubatietijd (2 weken tot meerdere maanden) hangt vooral af van de plaats van de beet en zal langer duren naarmate de beet verder van de hersenen plaatsvindt. Na de incubatietijd gaan de besmette dieren voornamelijk neurologische verschijnselen vertonen.

Wat zijn de symptomen van hondsdolheid?

De verschijnselen van rabiës kunnen erg variëren en lang niet alle dieren vertonen het klassieke beeld van agressie en onrust. Symptomen die ook waargenomen kunnen worden zijn:

 • koorts
 • algehele malaise
 • spiertrillingen
 • krampen
 • overdreven reacties op fel licht en harde geluiden
 • verlammingsverschijnselen
 • kwijlen
 • coma en dood

Wat is de behandeling van rabiës?

Na het optreden van verschijnselen is behandeling niet meer mogelijk en zal het dier overlijden (of geëuthanaseerd worden). Bij een mogelijke besmetting met rabiës is het zaak zo snel mogelijk onderzoek te laten plegen om de diagnose te bevestigen of te ontkrachten. Mensen krijgen een serie vaccinaties tegen hondsdolheid en dat is effectief wanneer hiermee kort na de blootstelling mee wordt gestart.

Wat kunnen we preventief doen tegen rabiës?

Honden en katten (maar ook andere zoogdieren) zijn goed te vaccineren tegen hondsdolheid. Dat heeft natuurlijk voornamelijk zin wanneer het huisdier naar een gebied gaat waar hondsdolheid voorkomt. Dieren die alleen in Nederland blijven lopen geen risico en dus is vaccinatie niet nodig. Wanneer uw huisdier naar een ander land gaat is het een wettelijke verplichting om ingeënt te zijn tegen hondsdolheid.

Naast een vaccinatie is het aan te raden geen vleermuizen aan te raken en van een dode vleermuis melding te maken bij de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit), ook als uw huisdier een vleermuis in de bek heeft of heeft gehad. Het is eveneens zinvol om bij de VWA melding te maken bij een verdenking van hondsdolheid.

Onze vaccinaties werken al snel en zijn 3 jaar werkzaam! (denk ook aan de verplichte rabiesvaccinatie naar het buitenland)

Algemene Voorwaarden 

Laatste nieuws

Vraag een second opinion aan!

Second opinion nodig op papier? Of uitleg over onderzoeken en wat er nu eigenlijk gezegd is zonder het doktersjargon? Stuur me een e-mail met alle verslagen/patiëntenkaarten van je geliefde huisdier.

Start van Dierbare Diensten!

Nieuws: ik ben gestart met een aanvullende onderneming:Dierbare Diensten!

Dierbare Diensten verzorgt:

Hulp aan huis bij de verzorging van je dieren!

Hulp bij het koken, ter ondersteuning of gewoon voor de gezelligheid.

Hulp bij een feestje!

ZZP opdrachten voor bedrijven

E-mail consultatie

Indien u buiten of tijdens de openingsuren bezorgd bent over uw huisdier en het betreft geen spoed of levensbedreigende situatie dan kunt u een e-mailconsultatie aanvragen. Zo krijgt u op afstand advies!

EHBO-handleiding

Nieuw is deze EHBO-handleiding voor de hond en kat. Indien gewenst kunt u hem uitprinten om te bewaren bij uw EHBO-doos.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
11:00u tot 12:30u 15:00u tot 17:30u

Behandeling enkel op afspraak.

Contact

Paddeweg 18
5941 NB  Velden

077-472 07 02
info [at] dierenkliniekdierbaar.nl