Behandelingen » AVG 2018 en Privacy Beleid 2018

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Het reglement zal hieronder toegelicht worden.

In onze dierenkliniek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling..

Om goede zorg aan uw huisdier te kunnen verlenen, slaan we uw persoonsgegevens digitaal op. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de zorg voor uw huisdier door onze praktijk te laten uitvoeren.
Deze gegevens zijn: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, eventueel na akkoord uw e-mailadres. Deels zijn deze gegevens noodzakelijk i.v.m. de wettelijke verplichting voor onze kliniek om aan bepaalde regels van instanties te voldoen, maar deels ook voor de volledigheid en opvolging van de behandeling van uw huisdier. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit melden, maar kan het zijn dat we uw huisdier niet(volledig) kunnen behandelen.

  • Uw gegevens geven we alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van zorg aan uw huisdier en indien nodig met uw toestemming. In de spoeddiensten en bij doorverwijzing gaat u in principe akkoord hiermee, in het kader van de beste zorg /behandeling en opvolging van uw huisdier.
  • Alle medewerkers/stagiaires hebben zich verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
  • Indien er iets is misgegaan met uw gegevens wordt dit ook aan u gemeld.
  • Uw gegevens slaan wij op in een “stand alone” software programma en in back ups.
  • Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.Uw gegevens kunnen na 7 jaar in een non-actief bestand/back up bewaard worden.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dient u dit liefst per e-mail maar kan ook mondeling kenbaar te maken aan de kliniek. U dient zich te kunnen identificeren zodat wij ook zeker weten dat het verzoek van u komt Uw verzoek moet binnen een maand verwezenlijkt worden indien dit wettelijk ook kan.

 

Op(behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Laatste nieuws

Ziekten overgebracht door vossen!

Onlangs in het nieuws:Er zijn vossen gesignaleerd met de hondenziekte of wel de ziekte van Carré of Distemper ziekte. Wat is dit en wat brengen vossen nog meer over?

Nieuwe RHD2 vaccinatie bij konijnen

Er zijn nu twee geregistreerde vaccins in Nederland tegen het RHD2 virus.

Ook wij investeren in vooruitgang!

Techniek staat niet stil, ook wij moeten geregeld nieuwe, moderne middelen aanschaffen, om weer up-to-date te zijn voor de behandelingen van uw huisdier!

Nieuw in 2018: Er is nu een echo aanwezig waardoor er een beeld gevormd kan worden bij bepaalde aandoeningen, zo komen we meer te weten en kunnen we eventueel ook een punctie van het orgaan/weefsel doen voor verder onderzoek.

Nieuw in de praktijk in 2016:

Video-otoscoop voor inspectie van de oren

Ecg-apparaat(maken van hartfilmpje)  via de Iphone zonder belasting van uw huisdier

Dentale(tanden) unit, voor een nog betere behandeling van de tanden van uw huisdier!

Nieuwe seniorenscreening-pakketten

Om voortijdig ziekten bij uw huisdier aan te tonen en te kunnen behandelen hebben we speciale seniorenpakketten(7+ gemiddelde leeftijd) ontwikkeld!

Vaccinatie hond tegen de ziekte van Lyme

Dierenkliniek Dierbaar start weer met de vaccinatie tegen de ziekte van Lyme!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
11:00u tot 12:30u 15:00u tot 17:30u

Behandeling enkel op afspraak.

Contact

Paddeweg 18
5941 NB  Velden

077-472 07 02
info [at] dierenkliniekdierbaar.nl