Behandelingen » AVG 2018 en Privacy Beleid 2018

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Het reglement zal hieronder toegelicht worden.

In onze dierenkliniek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling..

Om goede zorg aan uw huisdier te kunnen verlenen, slaan we uw persoonsgegevens digitaal op. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de zorg voor uw huisdier door onze praktijk te laten uitvoeren.
Deze gegevens zijn: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, eventueel na akkoord uw e-mailadres. Deels zijn deze gegevens noodzakelijk i.v.m. de wettelijke verplichting voor onze kliniek om aan bepaalde regels van instanties te voldoen, maar deels ook voor de volledigheid en opvolging van de behandeling van uw huisdier. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit melden, maar kan het zijn dat we uw huisdier niet(volledig) kunnen behandelen.

  • Uw gegevens geven we alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van zorg aan uw huisdier en indien nodig met uw toestemming. In de spoeddiensten en bij doorverwijzing gaat u in principe akkoord hiermee, in het kader van de beste zorg /behandeling en opvolging van uw huisdier.
  • Alle medewerkers/stagiaires hebben zich verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
  • Indien er iets is misgegaan met uw gegevens wordt dit ook aan u gemeld.
  • Uw gegevens slaan wij op in een “stand alone” software programma en in back ups.
  • Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.Uw gegevens kunnen na 7 jaar in een non-actief bestand/back up bewaard worden.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, dient u dit liefst per e-mail maar kan ook mondeling kenbaar te maken aan de kliniek. U dient zich te kunnen identificeren zodat wij ook zeker weten dat het verzoek van u komt Uw verzoek moet binnen een maand verwezenlijkt worden indien dit wettelijk ook kan.

 

Op(behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Laatste nieuws

Oktober is de maand van de oudere kat!

Speciaal in de maand Oktober geven we 10% korting op bepaalde screenings die van belang zijn in de controle van de gezondheid van een oudere kat. Wij besteden het hele jaar door natuurlijk die aandacht en zorg en blijven de eigenaren erop attenderen dat een oudere kat (ouder dan 7-8 jaar) toch meer zorg nodig heeft. Tijdens de jaarlijkse controle met vaccinaties geven wij ook altijd al 10% korting op deze screenings.

Opletten voor longworm bij uw huisdier!

Jouw hond loopt wel eens rond in de tuin. Dezelfde tuin waarin ook naaktslakken en huisjesslakken rondkruipen die besmet kunnen zijn met de larven van de dodelijke longwormparasiet. Zo’n geïnfecteerde slak opeten of zelfs nog maar haar slijmspoor doorslikken, kan jouw hond besmetten met longworm.

Ziekten overgebracht door vossen!

Nu weer gesignaleerd: vossen met de hondenziekte of wel de ziekte van Carré of Distemper ziekte. Wat is dit en wat brengen vossen nog meer over?

RHD2 vaccinatie bij konijnen

Er zijn nu twee geregistreerde vaccins in Nederland tegen het RHD2 virus.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
11:00u tot 12:30u 15:00u tot 17:30u

Behandeling enkel op afspraak.

Contact

Paddeweg 18
5941 NB  Velden

077-472 07 02
info [at] dierenkliniekdierbaar.nl